Dynata, LLC (voorheen bekend als Survey Sampling International, LLC)

Opinion Rewards Club PANEL

Algemene voorwaarden

 

1. Toepasbaarheid; Overeenkomst.

 

Deze Algemene voorwaarden (deze “Voorwaarden”) gelden voor, en zijn van toepassing op uw gebruik van Dynata's services, inclusief maar niet beperkt tot (1) lidmaatschap van het Opinion Rewards Club-panel (het “Panel”), (2) gebruik van en/of toegang tot de panelwebsite (de “Website”), (3) deelname aan een enquête of onderzoek dat wordt aangeboden, verstrekt, gehouden of beheerd door of via Dynata, en (4) uw geschiktheid voor, en/of verzilvering van beloningen, stimulansen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van enquêtes, inclusief maar niet beperkt tot Miles uitgegeven in verband met het loyaliteitsprogramma van Flying Blue (het “Loyaliteitsprogramma”) beheerd door Flying Blue (gezamenlijk de “Services”).

 

Alle verwijzingen in deze voorwaarden naar “Dynata” refereren aan Dynata, LLC. en haar ouder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar “ons” of “we/wij” verwijzen naar Dynata.

 

Door de toegang tot, het gebruik van en/of de deelname aan de Services gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met, en zult u gebonden zijn aan, deze Voorwaarden.

 

Dynata behoudt zich het recht voor om uw toegang tot, gebruik van en/of deelname aan de Services te allen tijde en ongeacht de reden te weigeren, beperken, verbieden en/of af te wijzen.

 

2. Criteria voor lidmaatschap.

 

Panellidmaatschap staat over het algemeen open voor personen die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, inclusief die personen die achttien (18) jaar of ouder zijn en voldoen aan de vereisten voor de geografische locatie. Wij staan slechts één (1) lid per uniek e-mailadres toe. Dynata kan weigeren om de Services aan iemand aan te bieden, te allen tijde en ongeacht de reden of zonder reden.

 

3. Gebruik van de Services.

 

De Services zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U kunt de Services alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. Dynata behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Services of een gedeelte ervan te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, veranderen of op te heffen en/of te beperken of blokkeren, ongeacht de reden of zonder reden.

 

Dynata biedt Panelleden de mogelijkheid om aan enquêtes deel te nemen. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Door ermee akkoord te gaan om Panellid te worden, stemt u ermee in om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan enquêtes. Bovendien kan Dynata Panelleden de mogelijkheid bieden om met andere Panelleden en/of Dynata te communiceren. U kunt uw Panellidmaatschap te allen tijde opzeggen, zie onderstaand Artikel 10 "Beleid inzake afmelding".

 

4. Panelregistratie; wachtwoorden.

 

U kunt als bezoeker toegang verkrijgen tot de Website zonder zich te registreren voor lidmaatschap van het Panel en zonder persoonlijke informatie te geven of te openbaren.

 

Om zich als Panellid te registreren, moet u zich registreren bij of voor het Panel en bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Panelleden zijn verplicht om alle informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Dynata behoudt zich het recht voor om uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beperken of te verbieden als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is of waarvan Dynata een redelijk vermoeden heeft dat de informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is.

 

Dynata zal ofwel: (i) een gebruikersnaam en wachtwoord aan een Panellid verstrekken of (ii) toestaan dat een Panellid zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord creëert. Panelleden zijn geheel verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebruikersnamen en wachtwoorden en zullen geheel verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het gebruik van hun ledenaccount, met of zonder toestemming. Dynata raadt het gebruik van een burgerservicenummer, financieel rekeningnummer of enig ander identificatie- of rekeningnummer als gebruikersnaam of wachtwoord ten sterkste af.

 

Panellidmaatschap is specifiek voor de persoon die zich registreert voor lidmaatschap van het Panel.

 

U erkent dat u toegang verkrijgt tot, gebruikmaakt van en/of deelneemt aan de Services als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie in de vorm van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of aangegaan als gevolg van deze overeenkomst.

 

5. Ongeoorloofd gebruik.

 

U stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruik van spiders, robots of andere geautomatiseerde datamining-technieken om gegevens of inhoud in verband met de Services vast te leggen, te downloaden, op te slaan, of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of prijsvraag te manipuleren; (ii) het ondernemen van enige handeling om een Website of het gebruik van een website door een individu te hinderen, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van een Website door middel van “overspoelen”, “mailbombing” of “crashing”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve code, bestand of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Services; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan een (1) accountlidmaatschap bij een Panel; (vii) het vervalsen of maskeren van uw ware identiteit; (viii) het opnemen van (een) gedeelte(s) van een website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een website; (ix)     het verbinden van een andere website aan een pagina van, op, of in de Website of de Services, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynata; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anders de toepasselijke wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versneld invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van uw identiteit, het verstrekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen, en/of stimulansen en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de Services of het doen of uitvoeren van enige handeling die de broncode kan onthullen of openbaren of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of beperken behalve waar uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van Beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhoudt; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van Dynata om een handeling te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden zijn.

 

U erkent en stemt ermee in dat Dynata volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

 

6. Beperkte Inhoud.

 

In verband met uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services kunt u de mogelijkheid hebben tot het inzien en beoordelen van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, materialen, producten en inhoud (“Beperkte Inhoud”) die het eigendom zijn van Dynata en/of Dynata’s klanten, partners en/of licentiegevers. Beperkte Inhoud is en zal het enige en exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Beperkte Inhoud. In geen enkel geval zult u het recht, de titel en/of enig belang verkrijgen in of met betrekking tot de Beperkte Inhoud. U stemt in met de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Beperkte Inhoud en u stemt ermee in om de Beperkte Inhoud niet te wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, tentoon te stellen, uit te zenden, te verspreiden, terug te volgen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of de Beperkte Inhoud anderszins te gebruiken, veranderen of over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dynata. U erkent en stemt ermee in dat Beperkte Inhoud onderworpen kan zijn aan en beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten, regelgeving en codes. U erkent en stemt er verder mee in dat als u inbreuk maakt op of anderszins de beperkingen en geboden schendt die zijn opgenomen in dit Artikel, Dynata zich het recht voorbehoudt om, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die Dynata ter beschikking staan, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beëindigen, verbieden of beperken.

 

7. Gebruikersinhoud.

 

U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de Services (“Gebruikersinhoud”). U bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de Gebruikersinhoud. Als u Gebruikersinhoud indient, kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten van Dynata, klanten van de klanten van Dynata en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud dient alleen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon die de Gebruikersinhoud indient te zijn, en mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. U zult voor Gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen.

 

Door Gebruikersinhoud te gebruiken, uploaden, plaatsen of in te dienen in het kader van de Services, geeft u hierbij Dynata een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, in sublicentie te geven, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om uw Gebruikersinhoud te bewerken, kopiëren, uit te zenden, te publiceren, tentoon te stellen, er afgeleide werken van te maken, te reproduceren, wijzigen, te distribueren en anderszins te gebruiken, wijzigen of distribueren, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Dynata kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en Dynata is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Dynata behoudt zich het recht voor Gebruikersinhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken dat naar eigen goeddunken van Dynata: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

 

8. Beloningsprogramma.

 

In het kader van het gebruik van de Services hebt u de mogelijkheid om beloningen, stimulansen en deelnames aan prijstrekkingen of sweepstakes te verdienen. Informatie, officiële regels en voorwaarden voor beloningen, stimulansen en prijstrekkingen of sweepstakes kunnen beschikbaar zijn op de website, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen, op de website voor het verzilveren van beloningen, stimulansen en prijzen en/of kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door Dynata verspreid of gepubliceerd worden. Beloningen, stimulansen en prijzen zijn niet overdraagbaar.

 

9. Profielupdates.

 

Panelleden stemmen ermee in om Dynata onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen van de informatie opgenomen in hun ledenprofiel. Panelleden stemmen ermee in om hun ledenprofiel minstens elke zes (6) maanden te controleren en updaten, indien noodzakelijk. Een Panellid kan de informatie die in zijn/haar ledenprofiel is opgenomen, updaten, corrigeren en/of verwijderen door: (i) toegang te verkrijgen tot zijn/haar ledenprofiel van een Panel; of (ii) een e-mail te versturen aan het Servicesteam voor Panelleden voor het Panel.

 

10. Beleid inzake afmelding.

 

Panelleden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de Services (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van nieuwsbrieven of mededelingen) door: (i) de afmeldprocedures op te volgen zoals die beschreven staan op de toepasselijke Website(s) of zijn opgenomen in een e-mail van Dynata; of (ii) door een e-mail te versturen aan het servicesteam voor Panelleden. Dynata zal redelijke inspanningen verrichten om elk e-mailverzoek te lezen en er binnen een redelijke termijn na ontvangst op te reageren. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de contactgegevens van een Panellid worden verwijderd van eventuele verdere communicatie- of contactlijsten. Houd er rekening mee dat het enkele dagen duurt voordat de contactinformatie volledig verwijderd is van Dynata’s communicatie- of contactlijsten voor het Panel; gedurende die tijd zou het lid communicatie kunnen ontvangen die voorafgaande aan de beëindiging was gecreëerd of samengesteld. Zie Dynata’s privacybeleid voor informatie over de wijze waarop Dynata met informatie en gegevens omgaat na een uitschrijvings-, beëindigings- of afmeldingsverzoek (“Dynata’s Privacybeleid”).

 

11. Links.

 

In verband met uw gebruik van de Services hebt u de mogelijkheid om vrijwillig verbindingen of koppelingen te maken met websites die door derden worden onderhouden en/of beheerd (“Websites van Derden”). Dynata onderschrijft geen Websites van Derden noch enige producten, diensten en/of kansen die via of in het kader van deze Websites van Derden geadverteerd, aangeboden en/of verkocht worden (“Informatie van Derden”). Dynata geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de Websites en/of Informatie van Derden. Lees zorgvuldig alle beleidslijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Websites en Informatie van Derden.

 

12. Communicatie met Dynata.

 

Alle communicatie (met uitzondering van persoonlijke informatie) en Gebruikersinhoud die door u is ingediend of overgedragen aan Dynata, via elektronische mail of op enige andere wijze, zal als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden informatie worden beschouwd, tenzij specifiek door u aangegeven, voorafgaande aan of tegelijk met het indienen of overdragen van dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door Dynata om juridische redenen gebruikt kunnen worden.

 

13. Privacy.

 

Dynata neemt uw privacy zeer serieus. Raadpleeg Dynata’s Privacybeleid voor meer informatie over de privacypraktijken van Dynata.

 

14. Disclaimer.

 

DE SERVICES, INCLUSIEF ALLE INFORMATIE, ENQUÊTES, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN, WORDEN “ZOALS HET IS” GELEVERD. Dynata GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR, ENQUÊTES, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN OP OF VIA DE SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEBRUIKERSINHOUD. BOVENDIEN WIJST Dynata HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS GEÏMPLICEERD EN VAN ELKE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. Dynata GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE MIDDELEN, TECHNOLOGIEËN EN FUNCTIES DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE INHOUD, HET MATERIAAL, HET COMMENTAAR, DE INFORMATIE EN/OF DE SERVICES, ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SYSTEMEN OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICES ONDERSTEUNEN EN DE SERVICES BESCHIKBAAR STELLEN, GECORRIGEERD WORDEN OF DAT DE SERVICES EN/OF DE SYSTEMEN EN/OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICES ONDERSTEUNEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. Dynata BIEDT GEEN TOEGANG TOT OF VERBINDING MET INTERNET EN IS NIET EN ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN DIE DE TOEGANG TOT OF DE VERBINDING MET OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES BELEMMEREN, BEPERKEN OF VERHINDEREN.

 

15. Wijzigingen.

 

Dynata behoudt zich hierbij het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Dynata raadt u aan om deze Voorwaarden regelmatig door te lezen. Dynata zal uw toestemming vragen voorafgaand aan wijzigingen die van dergelijke aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor wijzigingen waar geen toestemming voor nodig is, zal uw voortdurende gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services beschouwd worden als een acceptatie van de veranderingen van deze Voorwaarden.

 

16. Schadevergoeding.

 

U stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en vrijwaren van Dynata en het moederbedrijf, de dochterbedrijven en de gelieerde bedrijven en zijn en hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, veroordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatskosten en proceskosten direct of indirect voortvloeiend uit of veroorzaakt door: (i) uw overtreding of schending van deze Voorwaarden; en/of (ii) uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.

 

17. Beperking van aansprakelijkheid.

 

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT Dynata IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BIJKOMENDE EN/OF STRAFBARE SCHADE OM WELKE REDEN OF OORZAAK OOK, ONGEACHT OF Dynata OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KAN BESTAAN.

 

ELKE CLAIM OF ELK GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN/OF DEZE VOORWAARDEN MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF EEN DERGELIJK GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN.

 

18. Naleving van de Toepasselijke Wetgeving.

 

U erkent en stemt ermee in dat u alle toepasselijke internationale, nationale, federale, staats- en/of plaatselijke wetten, codes, regelgeving, regels en/of vereisten (“Toepasselijke Wetgeving”) zal naleven met betrekking tot uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.

 

19. Opschorting; beëindiging; deactivering van accounts voor Panellidmaatschap.

 

Elke partij kan uw lidmaatschap van een Panel op ieder moment beëindigen, met of zonder oorzaak, ongeacht de reden of zonder reden en zonder enige aansprakelijkheid voor de beëindiging.

 

Naast alle andere beschikbare oplossingen kan Dynata, zonder kennisgeving, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services opschorten en/of beëindigen in het geval u deze Voorwaarden schendt of overtreedt. Als Dynata uw lidmaatschap beëindigt vanwege uw overtreding of schending van deze Voorwaarden: (i) verliest u alle rechten, aanspraken en belangen op en/of in alle niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen vanaf het moment van beëindiging; (ii) wordt uw lidmaatschap per direct geannuleerd; (iii) zal uw toegang tot, deelname aan en gebruik van de Services per direct ophouden en (iv) zult u niet meer deel mogen nemen aan enquêtes die aangeboden worden via de Services. In het geval dat een niet-Panellid deze Voorwaarden schendt of anderszins overtreedt, stemt het desbetreffende niet-Panellid ermee in dat: (a) hij/zij alle rechten, aanspraken en belangen op en/of in alle (eventuele) niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen vanaf het moment van beëindiging verliest; (b) zijn/haar toegang tot, deelname aan en gebruik van de Services onmiddellijk stopgezet zal worden.

 

Bovendien behoudt Dynata zich het recht voor om uw account voor Panellidmaatschap te deactiveren: (a) als uw ledenaccount niet Actief blijft (zoals hierin gedefinieerd); (b) als Dynata een hard bounce of fout bij bezorging ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Dynata naar uw e-mailaccount wordt gestuurd; of (c) als Dynata drie (3) keer een "mailbox vol"-melding ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Dynata naar uw e-mailaccount is verstuurd. Voor het doel van deze Voorwaarden betekent "Actief" dat u: (i) minimaal eens per zes (6) maanden deelneemt aan een enquête; of (ii) minstens eens in de zes (6) maanden uw profiel- of ledeninformatie bijwerkt.

 

In het geval van deactivering, beëindiging door u of beëindiging door Dynata (anders dan uw schending of overtreding van deze Voorwaarden) zal Dynata niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen actief houden en voor u beschikbaar stellen om te verzilveren voor een periode van dertig (30) dagen na deactivering of beëindiging.

 

20. Dynata-medewerkers.

 

A.            Beperking. Medewerkers van Dynata en hun Directe Familieleden (zoals hierin gedefinieerd) komen niet in aanmerking voor het ontvangen van betalingen, prijzen of stimulansen voor het gebruik van, deelname aan of toegang tot de Services. Voor de toepassing van dit Artikel 20 omvat de term “Directe Familieleden” zowel ouders, echtgenoten, kinderen als belangrijke anderen (d.w.z. vriendinnetjes/vriendjes, samenwonende partners en echtelijke equivalenten).

 

B.            Procedures. Medewerkers van Dynata mogen alleen gebruikmaken van, toegang verkrijgen tot of deelnemen aan de Services nadat zij schriftelijke toestemming hebben verkregen van hun respectievelijke manager en alleen met als enige doel het verbeteren van Dynata’s producten en/of diensten. Medewerkers van Dynata moeten altijd eerlijk zijn en correcte informatie verstrekken met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot of de deelname aan de Services. Indien er gewijzigde, valse of onware informatie of gegevens moeten worden gebruikt, moet voorafgaande toestemming en goedkeuring worden ontvangen van Dynata’s Chief Executive Officer.

 

C.            Ongepast gedrag. Tenzij toegestaan ‚Äč‚Äčkrachtens deze Voorwaarden of anderszins schriftelijk goedgekeurd door de Chief Executive Officer van Dynata, is de schending van de bepalingen van dit Artikel 20 door een medewerker van Dynata en/of zijn/haar Directe Familieleden een schending van Dynata’s gedragsnormen en een dergelijke schending kan ertoe leiden dat de medewerker onderworpen wordt aan disciplinaire maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot beëindiging van het dienstverband.

 

21. Kennisgevingen.

 

A.            Kennisgeving van u aan Dynata. Tenzij anders dan hierin vermeld, of zoals vereist krachtens de Toepasselijke Wetgeving, moeten alle kennisgevingen die aan Dynata gezonden of geleverd worden: (i) correct geadresseerd zijn aan het toepasselijke bedrijfsadres, en zullen voldoende geleverd zijn bij levering: (a) door Federal Express, Express Mail of andere nationaal of internationaal erkende overnight-koeriersdienst (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) werkdag na de verzending); of (b) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) dagen na de verzending per post); of (ii) per e-mail verstuurd aan het juiste servicesteam aan leden van het juiste Panel.

 

B.            Kennisgeving van Dynata aan u. Tenzij anders door de Toepasselijke Wetgeving vereist, stemt u ermee in dat Dynata u kennisgevingen kan leveren: (i) via het e-mailadres dat u aan Dynata verstrekt heeft (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) dag na de verzending van de e-mail, vooropgesteld dat Dynata geen foutmelding ontvangen heeft waarin staat dat de levering van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig is of dat de e-mail op enige andere manier niet geleverd kon worden); (ii) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald geadresseerd aan het adres dat u aan Dynata verstrekt heeft (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) werkdagen na de verzending per post); of (iii) door het plaatsen van de kennisgevingen op de Website. U stemt ermee in dat u de Website regelmatig controleert op kennisgevingen en dat u uw persoonlijke informatie actueel houdt.

 

C.            Juridische kennisgeving. Alle vragen met betrekking tot deze Voorwaarden en alle juridische kennisgevingen moeten krachtens Artikel 21.A. van deze Voorwaarden verzonden worden aan:

 

Dynata, LLC

6 Research Drive

Shelton, Connecticut 06484, VS.

T.a.v.: Legal Department

 

of via e-mail aan: privacy@dynata.com

 

22. Deelbaarheid.

 

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar gehouden of verklaard zal worden, ongeacht de reden, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling als nietig geacht worden en zal het de toepassing en/of interpretatie van deze Voorwaarden onverlet laten. De overige voorwaarden of bepalingen van deze Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven, alsof de ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of bepaling geen onderdeel van deze Voorwaarden uitmaakte.

 

23. Geldende wetten; jurisdictie en rechtsgebied.

 

Deze Voorwaarden en uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services vallen onder en zullen afgehandeld worden overeenkomstig de wetten van de staat Connecticut, VS, zonder inachtneming van een deel van een keuze voor wetsprincipes (van Connecticut of een andere jurisdictie) die zouden kunnen leiden tot toepassing van de wet van een andere jurisdictie. Alle claims of geschillen in verband met deze Voorwaarden en/of uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services zullen onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de staat of de Federale rechtbanken gelegen in Fairfield County, Connecticut, VS.

 

24. Diverse voorwaarden.

 

De titels in deze Voorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen gevolgen voor de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Als Dynata niets doet tegen een eventuele schending van de Voorwaarden door u, betekent dat niet dat u zult worden gevrijwaard of ontheven van een dergelijke schending en het zal Dynata niet vrijwaren, ontheffen of hinderen om een volgende schending van deze Voorwaarden aan te vechten. Deze Voorwaarden, alle regels, voorwaarden of beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en Panelspecifieke vereisten vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Dynata met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 16/09/2019